Praktisk information

HUSK AT RINGE AFBUD

Vi oplever tiltagende problemer med mangel på tider og overholdelse af tider på dagen. Vi oplever dagligt at patienter udebliver uden afbud, disse tider kunne andre patienter have haft gavn af, vi henstiller derfor venligst til at man melder afbud telefonisk, hvis man er forhindret i fremmøde. Endvidere vil vi gerne minde om at en konsultation her i klinikken varer ca. 10 min.

Overenskomsten med Regionen tillader IKKE honorering af flere tider eller dobbelttider samme dag.

Det anbefales derfor, at man kun kommer med én problemstilling pr. konsultation for at sikre bedst mulig behandling, henvisning, information, etc. 

Ved konsultationens start skal evt. flere problemstillinger, symptomer eller spørgsmål derfor listes op, og der vil blive foretaget en prioritering af disse; hvor det vigtigste vil blive håndteret og andet eventuelt udskudt til en anden konsultation.

Oplys sekretæren, hvis der er tale om attester og graviditet, da det kræves, at der afsættes ekstra tid.

Håber på forståelse herfor - til gavn for såvel patienter som personale.

 

Nyt tiltag i klinikken ved hjemme-BT-apparater

Ved udlån af hjemme-BT-apparater tager vi nu et disposition på 200 kr i kontanter - som man selvfølgelig får retur ved returnering af apparatet.