Praktisk information

Overenskomsten med Regionen tillader IKKE honorering af flere tider eller dobbelttider samme dag.

Desuden er der afsat 10 minutter pr. konsultation, dette for at kunne tilgodese så mange patienter som muligt.

 

Der er derfor kun tid til én problemstilling pr. konsultation for at sikre bedst mulig behandling, henvisning, information, etc. 

 

Oplys sekretæren, hvis der er tale om attester og graviditet, da det kræves, at der afsættes ekstra tid.

 

Håber på forståelse herfor - til gavn for såvel patienter som personale.