Praktisk information

Overenskomsten med Regionen tillader IKKE honorering af flere tider eller dobbelttider samme dag.

 

Det anbefales derfor, at man kun kommer med én problemstilling pr. konsultation for at sikre bedst mulig behandling, henvisning, information, etc. 

 

Ved konsultationens start skal evt. flere problemstillinger, symptomer eller spørgsmål derfor listes op, og der vil blive foretaget en prioritering af disse; hvor det vigtigste vil blive håndteret og andet eventuelt udskudt til en anden konsultation.

 

Oplys sekretæren, hvis der er tale om attester og graviditet, da det kræves, at der afsættes ekstra tid.

 

Håber på forståelse herfor - til gavn for såvel patienter som personale.